Healing &
   Teachings 
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 


 

Te worden als de Godheid
is te zijn
in Goedheid, Liefde en Barmhartigheid


Data Data 1e blok: 31 maart, 12 mei, 23 juni
Data 2e blok: 29 september, 3 november, 15 december


In het begin der tijden bestond een diep inzicht omtrent de ware aard van de kosmos. Er werd geleefd vanuit een weten dat innerlijke goddelijke Wijsheid de oorsprong was van Al het Bestaan. Het werd de Wijsheids-Religie, de Waarheid, de Spraak der Goden genoemd; zuiver en puur.

De tijden veranderden; onze aarde verloor steeds meer haar Licht en langzaam vervormde dit diepe inzicht bij de mens tot verwrongen denkbeelden. Het onbedorvene werd bedorven, met oordeel, overtuigingen, misleiding tot gevolg.

Steeds meer mensen vergaten hun goddelijke oorsprong en daalden dieper en dieper af in hun werelden van dualisme. Gevoed door macht, leugens, angst, boosheid en wanhoop. Ze verloren deels of helemaal hun geloof in het bestaan van een Werkelijkheid, het Absolute, de Godheid: de grondslag van al het bestaan! Ze sloten hun harten voor hun eigen Licht en erger nog; voor hun goddelijke oorsprong!

Kosmisch Burgerschap is een persoonlijke ontdekkingsreis van (transcendente) ervaringen en inzichten waarbij jij je bewust wordt dat het pad naar innerlijke verrijking er altijd al is geweest. Dat jij er ook al bent; dat het slechts een kwestie is van herinneren. Zelfstudie en verstilling helpen je om je ware *Zelf te gaan herontdekken. Om te gaan herkennen wanneer het lager zelf denk, spreekt en handelt. Je ervaart verwondering dat er iets bovenmenselijk is; de immanente Godheid die je ‘ziet’ in de bomen, het zonlicht, in de ander (mens of dier) en in de gehele natuur. Er ontwaakt een diep weten dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Zo wordt je verlangen gevoed om het transcendente, **de Bron, het Eerste Beginsel, God, het Al te gaan leren ‘kennen’. Je wordt kosmisch burger.

In plaats van exoterische godsdienst gaat Kosmisch Burgerschap uit van de esoterische godsdienst. Het spreekt voor zich dat de teachings vrij zijn van dogma’s, overtuigingen en enige christelijke of andere geloofsleringen.

Kosmisch Burgerschap wordt in twee blokken van elk 3 teachings aangeboden; ongeveer om de 6 weken. Zo blijft er in de tussenliggende periode voldoende ruimte over voor zelfonderzoek, heling, transformatie, verdieping en ***integratie. Bovendien ontvang je in deze periodes wekelijks per mail ‘reflecties’.
Persoonlijk contact met De Bron en Eerste Oorzaak van alle bestaan, de Godheid is nooit af te dwingen. Overbodig te zeggen dat de deelnemer na het eerste blok zelf bepaalt te stoppen c.q. verder te gaan.

Kosmisch Burgerschap is niet geschikt wanneer je regelmatig geestverruimende middelen gebruikt of jezelf op een andere manier drogeert. Gebruik je antidepressiva: in overleg is deelname mogelijk.

Introspectie / Verstilling
Bij voldoende belangstelling worden vanuit verstilling en introspectie speciale dagen georganiseerd. En kan er gekozen worden om een lang weekend samen te zijn op Texel. Voor deze activiteiten wordt een gereduceerd bedrag gerekend.


Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd: 10.30 - 17.00 uur (uitloop mogelijk)
Investering: € 285,00 per blok, inclusief reflecties, persoonlijke ondersteuning.


*     Je ware Zelf is wie jij bent op dit moment; gerelateerd aan je kosmische leeftijd, de bandbreedte van je ziel en je
       bewustzijn. Niet te verwarren met je hoger Zelf.

**   De naam die je eraan geeft is uiteraard persoonlijk en alleen van waarde voor jou.

*** Vandaar de voorwaarde dat persoonlijke issues niet meer dagelijks je leven bepalen.

 


 

 


Privacy en voorwaarden                                                                             Facebook                iedere vrijdag "Vanuit en in de praktijk"                                                               Colofoon