Healing &
   Teachings 
 

 

                           De weg naar
                                               kosmisch burgerschap

 

 


 

Licht is de bron van al het leven;
zonder het Grote Licht kan niets ooit bestaan!

                                                                                            Uit het zondagsgebed van Thoth, Atlantis


Data
Data 1e blok: 31 maart, 12 mei, 23 juni
Data 2e blok: 29 september, 3 november, 15 december


2019
Data blok 1: 26 januari, 9 maart, 13 aprilKosmisch Burgerschap

Steeds meer mensen verlangen naar een diep(er) persoonlijk contact met de *Werkelijkheid, met God. Zijn op zoek hoe aan dit verlangen gehoor te geven. En waar is het te vinden, zonder dogma’s, overtuigingen en geloofsleringen, maar juist vanuit persoonlijke godservaringen.

Kosmisch Burgerschap volgt de weg van de esoterische religie; de Waarheid wordt binnen het Zelf gezocht.
Sommigen ingewijden noemen dit: te worden als de Godheid in natuur en geest. Dit betekent vanuit je menselijke gedaante terug te keren naar je goddelijke oorsprong door te zijn in: onvoorwaardelijke Liefde, Schoonheid, Goedheid en uiteindelijk zelfs Barmhartigheid.

De wisselwerking tussen je (diepere) innerlijke ontdekkingsreis van (transcendente) ervaringen, inzichten, zelfstudie enerzijds en meditatie, verstilling en je persoonlijk contact met God anderzijds, heeft haar uitwerking op je bewustheid. Je voelt dat innerlijke bevrijding van trauma’s, conditioneringen, hechting, slachtofferschap, overtuigingen en verwachtingen je laten ontwaken in een diep weten dat De Werkelijkheid, God de oorsprong is van al het bestaan. En dat de immanente Godheid ook op onze aarde in alles en iedereen aanwezig is.

Kosmisch Burgerschap wordt -ongeveer om de 6 weken- in blokken van 3 **teachings aangeboden. In de tussenliggende periode is er voldoende ruimte voor (vrijwillig) zelfonderzoek, heling, transformatie, verdieping en integratie. In deze periodes ontvang je wekelijks zgn. ‘reflecties’.
Persoonlijk contact met de Godheid is nooit af te dwingen, overbodig te zeggen dat de deelnemer na het eerste blok zelf bepaalt verder te gaan in het verlichtingsproces.

Introspectie / Verstilling
Vanuit Introspectie en Verstilling worden er speciale dagen georganiseerd. Ook kan er gekozen worden om een lang weekend samen te Zijn op Texel. Voor deze activiteiten wordt een gereduceerd bedrag gerekend.

Kosmisch Burgerschap is niet geschikt wanneer persoonlijke issues je dagelijkse leven bepalen, je met grote regelmaat geestverruimende middelen gebruikt of jezelf op e.o.a. manier drogeert. Gebruik je antidepressiva: in overleg is deelname mogelijk.


Waar: Beker, Kempenaar 01-34, 8242 BA Lelystad
Tijd: 10.30 - 17.00 uur (uitloop mogelijk)
Investering: € 285,00 per blok, inclusief reflecties, persoonlijke ondersteuning.


*     De naam die je er aan geeft is persoonlijk en daarom alleen voor jou van waarde.

**   Deze woordkeuze impliceert dat jij je eigen meester en leerling bent.


 


Privacy en voorwaarden                                                                                                                                                                  Colofoon